Boliger i AB Naurhegnet

Andele udbydes altid først til de, der står på vores interne venteliste og derefter til de der aktive på den eksterne venteliste.
Er du interesseret i at blive en del af vores forening, er du velkommen til at tilmelde dig på vores venteliste.


Vi har 24 stk. andelsboliger i 2 størrelser:
- Lille bolig (18 stk.) på 84 kvm., med 2 værelser på 1. sal.
- Stor bolig (6 stk.) på 100 kvm., med 3 værelser på 1. sal.
Angivelsen er fra BBR registret, som yderligere tillægger 3 kvm. til endeboliger.

Boligerne er opvarmede med individuelle gasfyr.


Lille bolig:Stor bolig:

Priser:

Lille bolig:
Andel Kr. 1.271.187,00
Boligafgift Kr. 3.606,00

Stor bolig:
Andel Kr. 1.510.469,00
Boligafgift Kr. 4.188,00

Andelsværdierne er ifølge vedtaget årsrapport 1.2.2018 / 31.1.2019 og boligafgiften er ifølge vedtaget budget for perioden 1.2.2018 / 30-6.2019.
I boligafgiften indgår blandt andet ejendomsskat, fælles renovationsafgifter, vedligeholdelse af bygninger og gasfyr.
El, gas, vand og TV/internet betales efter forbrug.

Bebyggelsen og fællesarealet bliver løbende vedligeholdt i henhold til vedligeholdelsesplan.
Vores gasfyr er udskiftet ultimo 2000.

Den valgte bestyrelse står for den daglige drift og administration.