Affaldsøen er nu etableret og kan benyttes.
Efter en periode (marts / april 2020) vurderer vi om der skal ske ændring i containernes størrelse og antal.

Tømningsfrekvenserne er:
PLAST: Hver 2. uge.
PAPIR: Hver 2. uge.
GLAS: Hver 2. uge.
METAL: Hver 4. uge.
PAP: Hver 2. uge.